Gisteren tijdens ons Zwengelfeest zijn Willie van Erp en Adrie van Lieverloo gehuldigd.

Willie is 40 jaar lid van onze kapel en Adrie 25 jaar. Er werden mooie woorden gesproken door onze voorzitter, Antoon van Lith. Willie, onze oud muzikaal leider, ontving een zilveren pompje met robijn en een oorkonde. Adrie, onze slagwerker, ontving een zilveren pompje met 25 daarin gegraveerd.

We feliciteren Willie en Adrie met dit mooie jubileum en hopen dat ze nog lang lid zullen blijven van onze kapel.

Namens de hele kapel, Gefeliciteerd!!!

Bekijk alle foto’s klik hier.